Welcome To The Lawn Tennis
Association Of Thailand

Under His Majesty's Patronage

ยินดีต้อนรับสู่สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์(LTAT) เป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบการพัฒนากีฬาเทนนิสทั่วประเทศไทย สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนากีฬาเทนนิสในหลายๆ ด้าน ซึ่งรวมถึงการจัดโครงสร้างและการจัดการ การพัฒนานักกีฬา การศึกษาของผู้ฝึกสอน และแอปพลิเคชันของการแข่งขัน

สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์(LTAT) มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนเส้นทางการพัฒนานักกีฬาและผู้ฝึกสอนในประเทศไทยเพื่อให้ได้มาตรฐานการเรียนรู้ การพัฒนาที่ดีขึ้นภายในประเทศและมีการแข่งขันที่ดีที่สุดจากทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสมาคมได้ที่ลิงค์นี้ - www.ltat.org

image

Our Partners

Explore our features

image
Tournament Management
Read More
image
Players Rankings
Read More
image
Court Booking
Read More
image
Communications
Read More
iOS