Tennis-10s Tournament Calendar

Tennis 10s Junior Circuit ครั้งที่ 1
ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT)
Completed

31 Jan 2022

05 Feb - 06 Feb

BS 6, BS 8, BS 10, GS 6, GS 8, GS 10, MX 6S

Tennis 10s Junior Circuit #2
ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT) (ยกเลิกการแข่งขัน เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19)
Cancelled

21 Feb 2022

26 Feb - 27 Feb

BS 6, BS 8, BS 10, GS 6, GS 8, GS 10, MX 6S

15th Artengo - E@ Schools Tennis 10s Tournament 2022
Greta Resort & Greta Sport Club, Pattaya
Completed

14 Mar 2022

19 Mar - 20 Mar

BS 6, BS 8, BS 10, BD 8, BD 10, GS 6, GS 8, GS 10

Tennis 10s Junior Circuit ครั้งที่ 2
ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT)
Completed

21 Mar 2022

26 Mar - 27 Mar

BS 6, BS 8, BS 10, GS 6, GS 8, GS 10, MX 6S

Tennis 10s Junior Circuit ครั้งที่ 3
ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT)
Completed

04 Apr 2022

09 Apr - 10 Apr

BS 6, BS 8, BS 10, GS 6, GS 8, GS 10, MX 6S

Tennis 10s Junior Circuit ครั้งที่ 4
ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT)
Completed

11 Apr 2022

16 Apr - 17 Apr

BS 6, BS 8, BS 10, GS 6, GS 8, GS 10, MX 6S

Tennis 10s Junior Circuit ครั้งที่ 5
ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT)
Completed

18 Apr 2022

23 Apr - 24 Apr

BS 6, BS 8, BS 10, GS 6, GS 8, GS 10, MX 6S

Completed

25 Apr 2022

30 Apr - 01 May

BS 6, BS 8, BS 10, GS 6, GS 8, GS 10, MX 6S

Tennis 10s Junior Circuit ครั้งที่ 6
ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT) (เลื่อนการแข่งขัน มาจากวันที่ 12-13 มีนาคม)
Completed

25 Apr 2022

30 Apr - 01 May

BS 6, BS 8, BS 10, GS 6, GS 8, GS 10, MX 6S

Tennis 10s Junior Circuit ครั้งที่ 7
ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT)
Completed

02 May 2022

07 May - 08 May

BS 6, BS 8, BS 10, GS 6, GS 8, GS 10

Tennis 10s Junior Circuit ครั้งที่ 8
ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT) (เลื่อนการแข่งขัน มาจากวันที่ 21-22 พฤษภาคม)
Completed

23 May 2022

28 May - 29 May

BS 6, BS 8, BS 10, GS 6, GS 8, GS 10, MX 6S

16th Artengo - E@ Schools Tennis 10s Tournament 2022
Ture Arena Hua Hin, Prachuap Khiri Khan
Completed

30 May 2022

04 Jun - 05 Jun

BS 6, BS 8, BS 10, BD 8, BD 10, GS 6, GS 8, GS 10

Tennis 10s Junior Circuit ครั้งที่ 9
ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT)
Postponed

30 May 2022

04 Jun - 05 Jun

BS 6, BS 8, BS 10, GS 6, GS 8, GS 10

Tennis 10s Junior Circuit ครั้งที่ 10
ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT)
Cancelled

13 Jun 2022

18 Jun - 19 Jun

BS 6, BS 8, BS 10, GS 6, GS 8, GS 10

17th Schools Tennis 10s Tournament 2022
Greta Resort & Greta Sport Club, Pattaya
Completed

18 Jul 2022

23 Jul - 24 Jul

BS 6, BS 8, BS 10, BD 8, BD 10, GS 6, GS 8, GS 10

18th Artengo - E@ Schools Tennis 10s Tournament 2022
Greta Resort & Greta Sport Club, Pattaya
Completed

15 Aug 2022

20 Aug - 21 Aug

BS 6, BS 8, BS 10, BD 8, BD 10, GS 6, GS 8, GS 10

19th Schools Tennis 10s Tournament 2022
ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT) (ยกเลิกการแข่งขัน เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19)
Cancelled

22 Aug 2022

27 Aug - 28 Aug

BS 6, BS 8, BS 10, BD 8, BD 10, GS 6, GS 8, GS 10

20th Schools Tennis 10s Tournament 2022
ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT) (ยกเลิกการแข่งขัน เนื่องจากมีการแข่งขัน ATP Challengers 50K)
Cancelled

05 Sep 2022

10 Sep - 11 Sep

BS 6, BS 8, BS 10, BD 8, BD 10, GS 6, GS 8, GS 10

21th Artengo - E@ Schools Tennis 10s Tournament 2022
Greta Resort & Greta Sport Club, Pattaya
Completed

26 Sep 2022

01 Oct - 02 Oct

BS 6, BS 8, BS 10, BD 8, BD 10, GS 6, GS 8, GS 10

22th Schools Tennis 10s Tournament 2022
ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT) (ยกเลิกการแข่งขัน เนื่องจากมีการแข่งขัน PTT ITF Junior's J2)
Cancelled

10 Oct 2022

15 Oct - 16 Oct

BS 6, BS 8, BS 10, BD 8, BD 10, GS 6, GS 8, GS 10

23th Schools Tennis 10s Tournament 2022
ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT)
Completed

14 Nov 2022

19 Nov - 20 Nov

BS 6, BS 8, BS 10, BD 8, BD 10, GS 6, GS 8, GS 10

24th Schools Tennis 10s Tournament 2022
ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT)
Completed

28 Nov 2022

03 Dec - 04 Dec

BS 6, BS 8, BS 10, BD 8, BD 10, GS 6, GS 8, GS 10

25th Artengo - E@ Schools Tennis 10s Tournament 2022
Greta Resort & Greta Sport Club, Pattaya
Completed

05 Dec 2022

10 Dec - 11 Dec

BS 6, BS 8, BS 10, BD 8, BD 10, GS 6, GS 8, GS 10

SMILE Tennis 10s Tournament 2022 #2
SMILE Tennis Academy, SMILE Sports Club Phuket
Completed

12 Dec 2022

17 Dec - 18 Dec

BS 6, BS 8, BS 10, GS 6, GS 8, GS 10, MX 6S

26th Schools Tennis 10s Junior Tournament 2022
ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT) (ยกเลิกการแข่งขัน)
Cancelled

19 Dec 2022

24 Dec - 25 Dec

BS 6, BS 8, BS 10, BD 8, BD 10, GS 6, GS 8, GS 10

Tennis 10s Junior Circuit เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย
ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT)
Completed

19 Dec 2022

24 Dec - 25 Dec

BS 6, BS 8, BS 10, GS 6, GS 8, GS 10, MX 6S

Old Tennis-10s Calendar