รายการแข่งขัน ข้อมูล & รายชื่อผู้สมัคร

!! ข้อมูล !!

รายการแข่งขัน ข้อมูล:
Name 15th Artengo - E@ Schools Tennis Tournament 2022
ระดับ Grade 5
จังหวัด/อำเภอ ชลบุรี
หมายเลขสนาม 6
Event Played BS 12, BS 14, BS 16, BS 18, BD 12, BD 14, BD 16, BD 18, GS 12, GS 14, GS 16, GS 18, GD 12, GD 14, GD 16, GD 18
ในร่ม / กลางแจ้ง Indoors
ที่พัก No
วันที่เริ่มต้น 19-03-2022
วันที่สิ้นสุด 20-03-2022
วันเปิดรับสมัคร 11-12-2021
วันปิดรับสมัคร 09-03-2022
วันสุดท้ายของการถอนตัว 10-03-2022
วันสุดท้ายของสถานะผู้สมัคร 11-03-2022
รายการแข่งขัน องค์กร:
องค์กร Schools Tennis
มือถือของ TD +6681 063 7238
ชื่อผู้ตัดสินชี้ขาด Mongkol
โทรศัพท์ของผู้ตัดสินชี้ขาด 859317560
ผู้อำนวยการการแข่งขัน TD นางสาวหนึ่งฤทัย ขันเงิน
อีเมลของ TD gift03@hotmail.com
การรับรองของผู้ตัดสินชี้ขาด
อีเมลของผู้ตัดสินชี้ขาด mongkol_kong@hotmail.com
สถานที่ ข้อมูล:
สถานที่ Name Greta Resort and Sport Club, Pattaya
ผู้ประสานงาน นางสาวหนึ่งฤทัย ขันเงิน
อีเมลล์ gift03@hotmail.com
ที่อยู่ Greta Resort and Sport Club, Pattaya
Mobile No +6681 063 7238
เว็บไซต์ www.tour.ltat.org
รายการแข่งขัน ระบบการแข่งขัน:
ข้อมูล:

Schools Junior Tennis U12, U14, U16, U18 (Singles) - Entry Fees - 500 Baht Per Person

Schools Junior Tennis U12, U14, U16, U18 (Doubles) - Entry Fees - 800 Baht Per Team

(Doubles Sign-in, Deadline Saturday 19, Before 13.00 @Referee Office 1 player can apply for 2 Singles / 2 Doubles

Please transfer the fee before Wednesday 9, March to TMB Bank

Account Number : 160-2-16033-3 Account Name : Nuengruethai Khanngoen

The registration will be completed when you send proof of payment to our registration channel Line ID: neung2737

!! Live Score !!

รายการแข่งขัน Name: 15th Artengo - E@ Schools Tennis Tournament 2022, สัปดาห์ของ: 14 Mar 2022

Back

Old View
iOS