รายการแข่งขัน ข้อมูล & รายชื่อผู้สมัคร

!! ข้อมูล !!

รายการแข่งขัน ข้อมูล:
Name PTT- NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำปี 2564
ระดับ Grade 3
จังหวัด/อำเภอ นนทบุรี
หมายเลขสนาม 8
Event Played BS 8, BS 10, BS 12, BS 14, BS 16, BS 18, GS 8, GS 10, GS 12, GS 14, GS 16, GS 18
ในร่ม / กลางแจ้ง Outdoors
ที่พัก No
วันที่เริ่มต้น 29-01-2022
วันที่สิ้นสุด 03-02-2022
วันเปิดรับสมัคร 30-12-2020
วันปิดรับสมัคร 03-12-2021
วันสุดท้ายของการถอนตัว 16-01-2022
วันสุดท้ายของสถานะผู้สมัคร 17-01-2022
รายการแข่งขัน องค์กร:
องค์กร The Lawn Tennis Association of Thailand
มือถือของ TD +66 2 5034080
ชื่อผู้ตัดสินชี้ขาด natthapol
โทรศัพท์ของผู้ตัดสินชี้ขาด 874983859
ผู้อำนวยการการแข่งขัน TD MR. Thaitanu Wannasuk
อีเมลของ TD ltat_thai@ltat.org
การรับรองของผู้ตัดสินชี้ขาด
อีเมลของผู้ตัดสินชี้ขาด chaiyadejn@gmail.com
สถานที่ ข้อมูล:
สถานที่ Name ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT)
ผู้ประสานงาน สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
อีเมลล์ ltat_thai@ltat.org
ที่อยู่ 100 หมู่ 9 (เมืองทองธานี) ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Mobile No +662 503 4080
เว็บไซต์ www.tour.ltat.org
รายการแข่งขัน ระบบการแข่งขัน:
ข้อมูล:

PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำปี 2564
ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
โดยมีรายละเอียดดังนี้
***นับจากผู้ที่มีคะแนนสะสมที่ดีที่สุด จำนวน 4 ครั้ง***
นักกีฬามีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้
1. รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ประเภทละ 12 คน (สำรอง 6 ลำดับแรก)
2. รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี 12 ปี 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี
ประเภทละ 16 คน (สำรอง 6 ลำดับแรก)
การยืนยันเข้าร่วมการแข่งขัน และ การถอนตัวการแข่งขัน
- นักกีฬาเทนนิสที่มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งตัวจริงและตัวสำรอง จะมีรายชื่อใน
“Acceptance List” หรือ “รายชื่อผู้สมัคร” โดยเป็นการยืนยันอัตโนมัติ
- ปิดถอนตัว วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 23.59 น. หากไม่ถอนตัวตามกำหนด ถือว่านักกีฬาได้ยืนยันเข้าร่วมแข่งขัน
- นักเทนนิสที่แจ้งถอนตัวล่าช้าหลังจาก วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 23.59 น. ได้เฉพาะกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเท่านั้น โดยจะต้องแนบใบรับรองแพทย์ ส่งมาที่อีเมล์ของสมาคมฯ (LTAT_THAI@LTAT.ORG)
สิทธิประโยชน์ที่นักกีฬาจะได้รับ
- ที่พัก
1. หาที่พักเอง (ได้ค่าที่พัก 500 บาท/วัน ที่ได้ลงทำการแข่งขัน)
- ค่าเดินทางเหมาจ่าย คนละ 500 บาท
- คูปองอาหาร เช้า กลางวัน และเย็น (**เฉพาะในวันที่นักกีฬาลงทำการแข่งขัน)
หมายเหตุ สามารถติดต่อที่พักได้ด้วยตนเอง
1.ห้องพักคอนโด ไอยรา คุณจู๊ด 081-536-2425
2.ห้องพักคอนโด คุณสุ  095 389-8471

!! Live Score !!

รายการแข่งขัน Name: PTT- NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำปี 2564, สัปดาห์ของ: 24 Jan 2022

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Back

Old View
iOS