อนุมัติการขอไวด์การ์ด

รายการแข่งขัน Name: ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ (1) ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท, สัปดาห์ของ: 07-02-2022
SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1อภิวิชญ์โรจน์พิบูลย์พันธ์กทม
2ชัยวลัญช์ทรัพย์นาคาชบ
3ชญานนท์แก้วสุทอสบ
4จิตรภานุโทสมบูรณ์อด
5กษิดิศสำเร็จกทม
6กฤติกรมาลาวิทยานค
7ปูนทองโกมลพิสุทธิ์กทม
8ศรัญพงศ์บริสุทธิ์พงศ์นบ
9แทนตะวันแมคจิโอริกทม
10วีรวัฒน์ขันติวีรวัฒน์ขก
SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1พิมพ์ลดาทองคำสฎ
2พิมพ์มาดาลิมกทม
3ญาตาวีฉิมฉ่ำศก

นักกีฬาทุกคนที่ได้รับ Wild Card ในรอบ Main Draw หรือ Qualifying ในกรณีที่มีการ Sign In จะต้องไป Sign In ตาม Acceptance List หรือไปเกาะโต๊ะรายงานตัว

หากไม่มีรายชื่อใน Acceptance List และนักกีฬาไม่ไป Sign In ตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การได้รับ Wildcard (ยกเว้น กรณีมีเหตุจำเป็น โดยได้ติดต่อ สมาคมที่อีเมลล์ "ltat_thai@ltat.org" หรือ เบอร์โทรศัพท์ "+66 2-503-4080" และได้รับอนุญาตจากเลขาธิการสมาคมกีฬาเทนนิสฯ ให้ไม่ต้องไป Sign In แล้ว จึงจะยังคงมีสิทธิ์ได้รับ Wildcard)

หมายเหตุ นักกีฬาที่ไม่ลงทะเบียนขอรับ Wildcard ตามกำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับสิทธิ์

Back

Old View
iOS