อนุมัติการขอไวด์การ์ด

รายการแข่งขัน Name: PTT - NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคกลาง (Central), สัปดาห์ของ: 07-03-2022
BOYS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1กิตติธัชวงศ์ดาวภก
GIRLS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1อรกาญจ์วงศ์ภูวรักษ์กทม
BOYS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1กฤตณ์ภาสญ์ศิริเกษมศักดิ์กทม
2KyoichiroTakahashiกทม
3มรรคสินธุ์ขาวฤกษ์นบ
4ณัฏฐศรัณย์ชูไพฑูรย์พบ
GIRLS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1ดารยาจาติกวณิชกทม
BOYS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1ธรรมะโคศิริกทม
2วิธวินท์สุวรรณมณีกทม
3ยองเจทองรุ่งกทม
GIRLS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1จิรัฏฐ์อุดมอัครพลนศ
2พิมพ์พิศาวงษ์วานิชขจรกทม
GIRLS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1อิสรีย์สธนเสาวภาคย์ปท
2KyokaNiwaJPN*
3ณัฐรดาผลเจริญกทม
BOYS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1พิชญะพงษ์โสภณพิสุทธิ์กทม
BOYS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1กฤตเมธสอดส่องกทม
2มาริอุสคือร์ชไตเนอร์กทม
3PatrickTomanUSA*
4ภูมิพัฒน์สุขโขกทม
GIRLS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1แพรวาจงจิตรสข
2วันใสกสิกรรมไพบูลย์ยล

นักกีฬาทุกคนที่ได้รับ Wild Card ในรอบ Main Draw หรือ Qualifying ในกรณีที่มีการ Sign In จะต้องไป Sign In ตาม Acceptance List หรือไปเกาะโต๊ะรายงานตัว

หากไม่มีรายชื่อใน Acceptance List และนักกีฬาไม่ไป Sign In ตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การได้รับ Wildcard (ยกเว้น กรณีมีเหตุจำเป็น โดยได้ติดต่อ สมาคมที่อีเมลล์ "ltat_thai@ltat.org" หรือ เบอร์โทรศัพท์ "+66 2-503-4080" และได้รับอนุญาตจากเลขาธิการสมาคมกีฬาเทนนิสฯ ให้ไม่ต้องไป Sign In แล้ว จึงจะยังคงมีสิทธิ์ได้รับ Wildcard)

หมายเหตุ นักกีฬาที่ไม่ลงทะเบียนขอรับ Wildcard ตามกำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับสิทธิ์

Back

Old View
iOS