อนุมัติการขอไวด์การ์ด

รายการแข่งขัน Name: PTT - ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ; ครั้งที่ 1 ภาคกลาง, สัปดาห์ของ: 04-02-2019
GIRLS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1สุพรรณพิมพ์เพ็ญชาติปท
GIRLS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1MaiatashiSundararamanIND*
2RinoShindenJPN*
BOYS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1ภาณุสรหาญชัยกุลกทม
2ธนวัฒน์เบญจศิริฉช
GIRLS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1มนัสนันท์ฟูน้อยปท
2มาหยาบุญญาอรุณเนตรกทม
BOYS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1KengoOtaJPN*
2สุรกานต์แซ่เจิ้นกทม
BOYS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1เอื้ออังกูรย์ศรีสงครามลบ
2ณ พฤกษ์ทองอยู่นบ
3ปัณณธรสุกสดกทม
4ภาสกรหาญชัยกุลกทม
BOYS-SINGLES QUALIFYING DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1มารคชานกทม
2ประเสริฐชัยนาคพเจริญทรัพย์รบ
3RaghavSundararamanTHA*
BOYS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1อนันตเมธอนันตโทสค
2ณัฐนนท์เบญจศิริฉช
GIRLS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1วริศราลีปท

นักกีฬาทุกคนที่ได้รับ Wild Card ในรอบ Main Draw หรือ Qualifying ในกรณีที่มีการ Sign In จะต้องไป Sign In ตาม Acceptance List หรือไปเกาะโต๊ะรายงานตัว

หากไม่มีรายชื่อใน Acceptance List และนักกีฬาไม่ไป Sign In ตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การได้รับ Wildcard (ยกเว้น กรณีมีเหตุจำเป็น โดยได้ติดต่อ สมาคมที่อีเมลล์ "ltat_thai@ltat.org" หรือ เบอร์โทรศัพท์ "+66 2-503-4080" และได้รับอนุญาตจากเลขาธิการสมาคมกีฬาเทนนิสฯ ให้ไม่ต้องไป Sign In แล้ว จึงจะยังคงมีสิทธิ์ได้รับ Wildcard)

หมายเหตุ นักกีฬาที่ไม่ลงทะเบียนขอรับ Wildcard ตามกำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับสิทธิ์

Back

iOS